ДОКЛАД: Възприемане на революция в отоплението с възобновяеми източници в нашите сгради!

Energy transition

In February, CAN Europe launched a new report on renewable heating, which finds that ineffective EU and national policies are not keeping up with demand as homes and businesses look to reduce their energy consumption and cut down on costs and emissions. Despite the urgent need to wean off fossil fuels and increase energy savings, many economic and non-economic barriers still exist on both the demand and supply side.

Below is the Bulgarian Version of the report (Translated by Za Zemiata)

Click the image to read the report / Кликнете върху изображението, за да прочетете доклада

Напоследък декарбонизацията в отоплението си печели значително внимание от страна на
специалистите и отговорните политически фактори. През март 2022 г. след нападението на
Русия над Украйна Международната агенция по енергетика спомена „ускореното внедряване на
термопомпи“ като част от десетточковия си план за намаляване зависимостта от руския газ1.
През май 2022 г. в своя план REPowerEU Европейската комисия предложи да се удвои скоростта
на монтиране на термопомпи в Европа преди 2030 г.2,3. Чрез съобщението за „Плана на ЕС за
енергоспестяване“4 планът препоръчва още 2029 година да бъде определена за крайна дата
за продажбата на самостоятелни котли, захранвани от изкопаеми горива, и 2025 г. за край на
субсидиите за монтирането на подобни технологии, като вместо това се насърчи пренасочването
към стимулиращи схеми за подпомагане на термопомпите5. На национално ниво някои
европейски държави6 си поставят различни цели за декарбонизация в отоплението.
В различните членки на ЕС На място обаче прогресът е бавен и има много препятствия.
Съществуват икономически и психологически проблеми пред потребители, производители,
монтажници и политици за внедряване на възобновяеми отоплителни решения (термопомпи,
соларни топлофикации и др.)

Подобни бариери превръщат пренасочването към възобновяеми отоплителни решения
(например термопомпи, захранвани от възобновяема енергия, слънчеви топлинни мрежи и
мрежи за централно отопление, използващи възобновяеми източници) в спънка дори и за наймотивираните граждани, което води до бавния напредък на обществено ниво. Ако не се обърне
внимание на тези бариери, Европа рискува да не изпълни целите си в областта на енергетиката и
климата; преминаването към 100% възобновяема енергийна система7 и неутралност по отношение
на климата, докато европейците остават пленници на непостоянството и високите цени на
изкопаемите горива в идните години.

Ключово решение за усвояване на потенциала на енергийната ефективност и подобряване на
декарбонизацията в отоплителните системи е централното отопление. То все още съставлява
много ограничен дял от европейския пазар и голяма част от него все още разчита на изкопаеми
горива. Централното отопление е колективно отоплително решение, което изисква повече
планиране, инвестиции в инфраструктурата и координация, отколкото индивидуалните решения
като термопомпите и слънчевите отоплителни панели.

Освен това ЕС и държавите членки се нуждаят от много по-голяма отдаденост за интеграцията
на възобновяеми отоплителни (и охладителни) системи, енергоспестяване и подобрения в
ефективността на жилищните сгради по обединен и интегриран начин, за да се усвои потенциала
на комбинираната стратегия за намаляване зависимостта ни от изкопаемите горива.
На следващите страници изследваме по-подробно тези бариери8, съсредоточавайки се поспециално на индивидуалните отоплителни решения ; прилагаме примери и предлагаме възможни
решения и ключови препоръки за ускоряване декарбонизацията в отоплението в сградите в цяла
Европа.

Прочетете доклада тук

RELATED NEWS_

Statement

Public Statement: A Social and Green Investment Plan for a prosperous and just transition

As organisations committed to tackling the multifaceted crises of our times – from climate change and biodiversity loss to the cost of living and energy independence – we call for a €1 trillion investment plan for people and the planet to be at the top of the agenda for future EU leadership. These challenges are largely an investment challenge, and EU funding is more needed than ever to mobilise and boost public and private financing of Europe’s resilience and competitive sustainability. Political parties’ manifestos all recognise this need. Now is the time to meet citizens’ expectations of a better future, invest in the transformation of our economy, and make good on the promises of the Green Deal. This statement presents our proposal for a Social and Green Investment Plan that would achieve these aims.

Read More »