The European Climate Law

Climate action| Europe in transition

On July 21, 2021 the Regulation on a European Climate Law, a legally binding obligation upon which the European Union purports to achieve climate neutrality by 2050, entered into force. The law sets out to reduce greenhouse gas emissions by 55% by 2030 compared to 1990.

Below is a Turkish translation of the European Climate Law. It is not a formal translation, but rather done by CAN Europe, in order to allow our members and partners to contribute to the discussions around Climate Law preparations in Turkey.

——————————

21 Temmuz 2021’de, Avrupa Birliği’nin (AB) 2050 yılına kadar iklim nötr olma hedefini yasal olarak bağlayıcı hale getiren bir yasal düzenleme olan Avrupa İklim Yasası yürürlüğe girdi. Avrupa İklim Yasası, 2050’de iklim nötr olma hedefi yanında, ara hedef olarak 2030’da 1990’a oranla %55 emisyon azaltımı hedefini de içermektedir.
Avrupa İklim Yasası Türkçe çevirisi Avrupa Birliği kurumları tarafından yapılan resmi çeviri değildir. Türkiye’de başlayan iklim yasası hazırlıklarına katkı vermek üzere, ilgili tarafların kullanımı için CAN Europe tarafından Türkçeye kazandırılmıştır.

RELATED NEWS_