Fosil yakıt merkezli enerji üretiminden düşük karbonluya adil geçişin örneklerle açıklaması

BİLGİLENDİRME RAPORU

TR_JTbriefing_Final_16.12.pdf