The Real Costs of Coal: Muğla

Europe in transition

The enormous costs of coal exploitation to livelihoods, air, land and water, and to our climate, are often not readily visible or are considered in a compartmentalized fashion, which – intentionally or not – often serves only to blur our vision and decision-making.

This study is different. It pulls together the many pieces of the enormous puzzle often referred to as externalities of coal exploitation, yet another term blurring our appreciation of the entire toll we all pay for continued reliance on coal – in Muğla and elsewhere. 

This study does more than bring home the big picture made up of real and visible costs of coal to our environment. It illuminates the closely intertwined lives of people, communities and social capitals inexorably linked to that environment.

Full report in English: The Real Costs of Coal Muğla_Full Report_Final

For more information about the campaign: costsofcoal.caneurope.org

Kömürün Gerçek Bedeli: Muğla

Kömür kullanımının yöre halkına, hava, toprak, su ve iklimimize muazzam bedelleri çoğu zaman kolayca gözle görülmüyor ya da ayrı ayrı başlıklar altında ele alınıyor. Bu da genelde, bilerek ya da bilmeyerek, sadece bu durum karşısındaki tavrımızı ve karar alma süreçlerini bulanıklaştırmaya yarıyor.

Bu çalışmayı farklı kılan, Muğla ve diğer yerlerde kömür kullanımının dışsal maliyetleri olarak anılan -ki bu da kömüre olan bağımlılığımızı devam ettirmek için ödediğimiz bedelin tamamını kavramımızı çoğu zaman bulanıklaştıran bir başka terimdir- büyük yapbozun parçalarını bir araya getirmesi.

Bu rapor, kömürün çevre üzerindeki gerçek ve görünür maliyetlerine dair resmin tamamını ortaya koymaktan öteye geçiyor; söz konusu çevreyle iç içe geçmiş insanların ve yöre halkının hayatlarına, sosyal sermayelere yüklenen bedellere ışık tutuyor.

Raporu buradan indirin: Kömürün Gerçek Bedeli – Muğla

 

RELATED NEWS_

Report

EU Parliament Scoreboard​: Protectors, Procrastinators & Prehistoric Thinkers

New in-depth data research from five leading climate and environment organisations reveals that only a minority of MEPs during the 2019 – 2024 mandate acted to protect Europe’s climate, nature and air quality. The majority of MEPs acted instead as either procrastinators or prehistoric thinkers, delaying real action with patchy and inconsistent voting records, or worse, completely failing to rise to the challenge of the crises Europe is facing.

Read More »