Kur Energjitë e Rinovueshme do të bashkohen me Artin: Si Kreativiteti Përmirëson Efikasitetin e Energjisë Ndërgjegjësimi i qytetarëve

Europe in transition

Beograd, Shkup – 22 Prill 2024

Në Parkun e Qytetit të Shkupit dhe në Kalanë Kalemegdan të Beogradit, KAN Evropa (CAN Europe) po fillon një fushatë publike që mbron përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë (BRE) në nivel lokal, duke filluar një diskutim dhe duke rritur ndërgjegjësimin për nevojën dhe mundësinë e tranzicionit nga energjia me bazë qymyri për burimet e rinovueshme, me qëllim rritjen e efikasitetit të energjisë për të gjithë.

 

 

Me këtë rast, CAN Europe prezanton veprën interaktive të artit “Rrotullimi” e krijuar nga Aleksandar Eftimovski, duke sfiduar interesim publik për ndërlidhjen ndërmjet mjedisit, fleksibilitetit energjetik dhe kreativitetit njerëzor.

Ekspozitat e theksojnë potencialin e përbashkët të Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, si dhe të rajonit më të gjerë të Ballkanit Perëndimor, për përdorimin e plotë të burimeve të rinovueshme të energjisë dhe një tranzicion gjithëpërfshirës dhe të drejtë drejt një përzierje energjie efikase dhe të qëndrueshme, me sa më pak përdorim të qymyrit.

 

CAN Europe, përmes një studimi gjithëpërfshirës që analizon barrierat aktuale për vendosjen e plotë të BRE në Maqedonisë e Veriut dhe Serbi, theksoi se është bërë përparim në një nivel të caktuar në drejtim të miratimit të kornizave institucionale dhe legjislative, të cilat kanë për qëllim përdorimin e burimet e rinovueshme të energjisë në një masë më të madhe, por sfidat në shfrytëzimin e plotë të tyre ende vazhdojnë.

E bërë tërësisht nga materiale të ricikluara, vepra artistike e ekspozuar e përbërë nga një mulli me erë interaktive synon të përcjellë idenë përmes një shembulli konkret se si energjia e rinovueshme mund të integrohet në jetën tonë të përditshme.

 

Nëpërmjet forcës së erës, mulliri me erë mund të karikojë plotësisht deri në pesë telefona të ndryshëm të lidhur njëkohësisht, duke demonstruar komoditetin dhe nevojën për akses të energjisë së rinovueshme në jetën tonë të përditshme.

Pavarësisht premtimit të kohëve të fundit për rritjen e projekteve të PEC në Maqedoninë e Veriut dhe Serbi, ka ende nevojë për menaxhim më efikas dhe mbështetje të drejtpërdrejtë për përdoruesit dhe prodhuesit civilë, konsumatorët vulnerabël, komunitetet e energjisë dhe bashkëpunëtorët për pjesëmarrjen e tyre në projektet për BRE.

 

Kjo qasje do të jetë thelbësore për përparimin drejt qëllimit të krijimit 100 për qind të energjisë së rinovueshme në të dy vendet dhe do të krijojë shpresë për një tranzicion të drejtë energjetik në mënyrë që askush të mos mbetet prapa në proces.

Previous slide
Next slide

RELATED NEWS_

Statement

Public Statement: A Social and Green Investment Plan for a prosperous and just transition

As organisations committed to tackling the multifaceted crises of our times – from climate change and biodiversity loss to the cost of living and energy independence – we call for a €1 trillion investment plan for people and the planet to be at the top of the agenda for future EU leadership. These challenges are largely an investment challenge, and EU funding is more needed than ever to mobilise and boost public and private financing of Europe’s resilience and competitive sustainability. Political parties’ manifestos all recognise this need. Now is the time to meet citizens’ expectations of a better future, invest in the transformation of our economy, and make good on the promises of the Green Deal. This statement presents our proposal for a Social and Green Investment Plan that would achieve these aims.

Read More »