Energy Superheroes strip - CAN Europe

Ugi, Sunčica i Vetar su glavni likovi stripa #EnergySuperheroes koji opisuju zašto i kako treba pristupiti postepenom prelasku sa fosilnih goriva ka obnoviljivim i čistim izvorima energije u kontekstu klimatksih promena i zbog aero zagađenja, posebno na Balkanu. Epizode možete pročitati preko Facebook-a na  na sledećim linkovima, ili pustiti video: 

  1. Neki novi klinci

  2. Mi imamo moć

  3. Šta kažu građani?

  4. Vreme leti

  5. Sve je moguće…

  6. Šta ako…?

Video sa epizodama od 1-3, i 4 -6 možete da gledate niže. Video možete pauzirati kako biste pročitali tekst. 

OVO NIJE KRAJ. OVO JE POČETAK NAŠE BUDUĆNOSTI! VIDIMO SE!

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE, 27. septembar 2022.godine

Prvi školski zid koji upija prljav vazduh i priča o prelasku na čiste izvore energije 

● Ugi, Sunčica i Vetar su glavni likovi murala oslikanog u osnovnoj školi Josif Pančić u Beogradu, koji prikazuje prelazak na obnovljive izvore energije. Oni su “energetski superheroji” koji nam daju energiju za struju i grejanje, a boje kojima je naslikan mural upijaju aerozagađenje.
● “Energy Superheroes” aplikacija za mobilni telefon oživljava likove iz stripa iz kog saznajemo šta je pravedna energetska tranzicija, i kako se može postići u Srbiji i regionu.
● Zagađenje vazduha u Srbiji je gorući problem i potrebno je da kreatori državnih politika hitno donesu precizne i sveobuhvatne planove za postepen prelazak sa uglja na obnovljive izvore energije.

Mural before after

Beograd, 27. oktobra – Od danas osnovci, nastavnici i roditelji đaka osnovne škole Josif Pančić u Beogradu, na Banovom Brdu, putem mobilne aplikacije “Energy Superheroes” mogu da “ožive” mural posvećen prelasku na obnovljive, tzv. “čiste” izvore energije. Mural su krajem septembra oslikali grafiti umetnici zajedno sa đacima, bojom koja upija aerozagađenje. Obojena površina prekriva 73 kvadratna metra školskog zida i putem kristalizacije upija istu količinu smoga (azot-dioksida) koju mogu da upiju 73 drveta! Dok su oslikavali mural, učenici su razgovarali o zagađenom vazduhu, dekarbonizaciji, prelasku na obnovljive izvore energije – odnosno “pravednoj energetskoj tranziciji”.

Na oslikanom zidu predstavljena je poslednja scena istoimenog stripa u kom Ugi, Sunčica i Vetar, tokom 6 epizoda, razgovaraju o nedoumicama i brigama svih onih koji žive u područijima zavisnim i pogođenim proizvodnjom uglja. Sa idejom da se privuče pažnja mlađih sugrađana, uz pomoć mobilne aplikacije svako ko stane ispred zida moći će da čita stripove, da vidi kako Sunčica puni telefon uz pomoć solarnih panela, kako Vetar okreće vetro-elektranu i tako pali svetlo u zgradi, i kako Ugi ostaje u zemlji i pretvara se u – dijamant!

Na duhovit i neposredan način strip pojašnjava da prelazak na obnovljive energente mora biti pravedan, što podrazumeva uključivanje lokalne zajednice u donošenje odluka, pogotvo u gradovima koji žive od eksploatacije uglja, kao što su Lazarevac, Smederevo, Obrenovac i drugi.

Smatramo da su državni organi dužni da građane pravovremeno informišu i uključe u donošenje odluka koje se tiču njihove budućnosti. Širom Evrope i sveta postoje primeri dobre prakse koji ukazuju na to kako su lokalne ekonomije zavisne od proizvodnje uglja uspešno preusmerene na druge modele razvoja, koji ne štete ni zdravlju ljudi ni prirodnom okruženju”, kaže Ognjan Pantić iz  Beogradske otvorene škole.

Srbija se međunarodnim sporazumima i deklaracijama obavezala da će postići klimatsku neutralnost do 2050. godine, što faktični podrazumeva postepeno zatvaranje zastarelih termoelektrana na ugalj. Istraživanja ukazuju na to da je rad termoelektrana neefikasan na više načina – novac iz budžeta se rasipa na održavanje postrojenja i rudokopa, a tu su i ogromni troškovi zdravstvenog osiguranja, odnosno lečenja ljudi obolelih zbog zagađenosti vazduha, kako kroz državni, tako i kroz privatni zdravstveni sistem.

Gradovi širom Srbije i regiona često su na vrhu lista najzagađenijih gradova na svetu. Prema poslednjim istraživanjima, više od polovine građana naše zemlje živi u područijima u kojima je vazduh prekomerno zagadjen, zbog čega ljudi često oboljevaju, pa i umiru. Međutim, 80% struje dobijamo iz termoelektrana koje su zastarele i ispuštaju otrovne materije, a za sad država još uvek nije postavila jasan plan da se situacija promeni. Osim nekolicine deklaracija, ne vidimo konkretan plan kako da se ti problemi reše. Prelazak na obnovljive izvore energije ima više prednosti, a pre svega omogućava čistiju životnu sredinu i energetsku nezavisnost, što je u kontekstu trenutne energetske krize ključni korak ka sigurnijoj budućnosti – kako Srbije, tako i Evrope objašnjava Maša Perović iz Evropske mreže za klimatsku akciju.  

Kreatori interaktivnog murala su članovi Evropske mreže za klimatsku akciju (CAN Europe). Zajedno s brojnim umetnicima i partnerima, oni žele da na zanimljiv i razumljiv način objasne zašto u što kraćem roku treba da smanjimo emisije štetnih gasova koji zagađuju vazduh i uzrokuju klimatske promene, i da podstaknu kreatore državnih politika da se ozbiljnije pozabave ovim problemom. Cilj im je da građane upoznaju s mogućnostima koje pruža prelazak na “čiste” izvore energije, koji simbolizuje most prikazan na muralu. Godine označene na mostu predstavljaju faze tog procesa ka čistijoj i bezbednijoj budućnosti.

Kako bi se priča o oslikavanju murala, dekarbonizaciji i ’pravednoj tranziciji’ čula širom Srbije i regiona snimili smo kratak video koji će uskoro objaviti ekipa serijala Marka Žvaka, dok su stripovi #EnergySuperheroes već dostupni na Facebooku, Instagramu i Twitteru.

-KRAJ SAOPŠTENJA-

VELIKO HVALA o.š. Josif Pančić za velikodušno gostoprimstvo i veru u naš projekat. Posebno smo zahvalni direktoru Milanu Bajiću, i nastavnici Dragani Ristić za neumornu pomoć i podršku, kao i svim đacima i osoblju sa kojima smo proveli nezaboravne dane tokom oslikavanja murala. 

Video o oslikavanju murala: Naša deca protiv zagađenja

Ko-autori projekta: Maša Perović, Danilo Mimović, Jovana Blagojević, Katarina Ćirilović, Viktor Berishaj, Kristina Naunova

Saradnici na projektu: Luka Tilinger, Anita Spasenović, Pavle Ćurčić

Prijatelji projekta: Zoran Đokić, Dejan Ivanović (@wuperkec), Adam Pavlović, Nikola Mimović, Dejan Dejanović (@beowallz)
Ljiljana Pešić, Radoje Mimović ( Bicikl servis Brdo), Stana Pešić, Vera Mirolović, Aleksandar Vukobratović, Eulália Mendonça, Patrícia Lazarević, Swanbell škola engleskog, Nikola Popović, Ivana Marić Cvećka, Andrea Hasanović, Green Fest Belgrade, Beogradska otvorena škola, Klima 101

Video produkcija i montaža: Marka Žvaka

Nosilac projekta: Evropska mreža za klimatsku akciju (Climate Action Network (CAN) Europe) uz podršku Beogradske otvorene škole, Green Fest Belgrade

Read about the campaign in English click here