BİLGİLENDİRME RAPORU: İKLİM DOSTU BİR EKONOMİYE ADİL DÖNÜŞÜM NASIL GERÇEKLEŞEBİLİR?

Europe in transition

İklim krizinin mevcut düzeyi göz önünde tutulduğunda, düşük-karbonlu bir ekonomiye küresel geçiş, seçenek olmaktan ziyade acil bir zorunluluk. IPCC 1,5°C özel raporuna (SR15) göre, küresel sıcaklık artışını Paris Anlaşması uyarınca 1,5°C ile sınırlandırmak için hızlıca eyleme geçmek gerekiyor. Bu ise enerji arz ve talebinde önemli değişiklikler gerektiriyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları önceden görülmemiş bir hızla ucuzladığından, enerji sektöründe halihazırda bir geçiş yaşanıyor ve küresel ölçekte kurumsal taahhütlere dayalı karbon azaltımı ivme kazanıyor. Ancak, 1,5°C hedefine ulaşmak için, karbonsuzlaşmaya geçişin daha da hızlanması gerekiyor. İklim dostu bir toplumun önünü açabilmek için enerji sektörünü diğer sektörlerin izlemesi de zorunlu. Bu ekonomi çapındaki geçişin adil ve makul olması, insanları ve doğayı göz ardı etmeden, değişime uyum gösterme şansını onlara tanıyan bir dönüşüm biçiminde olması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi içinse hükümetlerin, yerel makamların, iş ve finans kurumlarının,sendikalar, yöre halkları ve çevre örgütleriyle birlikte, sıfır emisyon geçişini tamamlayacak kapsamlı bir adil dönüşüm çerçevesi ortaya koymaları şart. Bu tür önlemler ne kadar hızlı alınırsa, toplumun sırtına binen yük o kadar azalabilir.

Raporu buradan indirin:  İKLİM DOSTU BİR EKONOMİYE ADİL DÖNÜŞÜM NASIL GERÇEKLEŞEBİLİR?

RELATED NEWS_