Yükseliş ve Çöküş 2020: KÜRESEL KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL TAKİBİ

Europe in transition

Global Coal Plant Tracker’a (Küresel Kömür Santrali Takipçisi-GCPT) göre 2019 yılı, kömüre dayalı elektrik üretimine dair tüm belli başlı büyüme göstergelerinde büyük düşüş görülen ardı ardına dördüncü yıl olarak kayda geçti. 

Bu düşüş, inşaata başlama oranı, inşaat lisansı almış kapasite miktarı ve ön lisans aşamasındaki kapasite miktarını içeriyor. İklim değişikliğine bağlı kaygıların manşetlerden düşmediği bu günlerde, yeni kömürlü termik santral planlayan şirketler, 126’nın üzerinde önemli küresel banka ve sigorta şirketinin artan kısıtlamalarına ek olarak 33 ulusal ve 27 bölgesel yönetimin kömürü aşamalı olarak terk etme ve temiz enerjiye geçiş taahhütleriyle, giderek daha da olumsuzlaşan bir iş ortamıyla karşı karşıya kalıyor. 

Yükseliş ve Çöküş 2020: KÜRESEL KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL TAKİBİ

RELATED NEWS_

Report

EU Parliament Scoreboard​: Protectors, Procrastinators & Prehistoric Thinkers

New in-depth data research from five leading climate and environment organisations reveals that only a minority of MEPs during the 2019 – 2024 mandate acted to protect Europe’s climate, nature and air quality. The majority of MEPs acted instead as either procrastinators or prehistoric thinkers, delaying real action with patchy and inconsistent voting records, or worse, completely failing to rise to the challenge of the crises Europe is facing.

Read More »